نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : آیت الله مولانا بروجردی برای تبلیغ به کشورهای مختلفی چون مصر ، لبنان، چین ، کویت ، مسافرت نموده و برای تحقیق و جمع آوری مدارک و منابع ارزشمند مذهبی کتاب گرانسنگ (عبقات الانوار )مرحوم "علامه میر حامد حسین هندی" که بالغ بر صد جلد می گردد به کشور هند سفر نمود که ده جلد آن در سایه سال ها تلاش و تحقیقات وی در ایران به چاپ رسیده است .

صفحه 1 از 1