نتایج کلمه کلیدی

حضرت ‌آیت الله مکارم شیرازی با تبیین ‌آثار و دلایل عقلانی حجاب، تأکید کرد: کسی نمی تواند دم از اسلام بزند و حجاب را انکار کند یعنی انکار حجاب مساوی با انکار اسلام است.

زمانی که وارد عراق شدیم با وضعیت عمرانی نامناسب حرم امامان(ع) مواجه بودیم که در مقایسه با امامزادگان در ایران از کمترین امکانات نیز برخوردار نبودند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با صدور بیانیه ای اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) را محکوم و تاکید کرد:

صفحه 1 از 1