نتایج کلمه کلیدی

رییس مجمع شیعه شناسی سهم تشیع در مقابله با هجمه‌ها و شبهات دشمن در فضای مجازی را بسیار ناچیز دانست.

عصر شیعه : اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی شيعه شناسی، آيت پيمان را به عنوان رئيس جديد اين مركز انتخاب كردند.

صفحه 1 از 1