نتایج کلمه کلیدی

یک کارشناس فضای مجازی گفت: در شبکه‌های اجتماعی ابهامات سریع منتشر می‌شود و میلیون ها نفر پاسخ به ابهام را نمی‌بیند و این امر نشان می‌دهد که مدیریت پیام صورت می‌گیرد؛ در نتیجه بزرگترین مشکلی که ما با آن مواجهه هستیم، تولید محتوا نبوده بلکه مدیریت محتواست.

صفحه 1 از 1