نتایج کلمه کلیدی

در ازدواج سفید آینده و تضمینی برای طرفین ترسیم نشده است. همچنین ازدواج سفید بقای نسل را هم تضمین نمی‌کند.

عصر شیعه : تغییر سبک زندگی و ورود مدرنیسم به کشور موجب افزایش ازدواج سفید در بین جوانان شده است.

عصر شیعه : اسلام ازدواج موقت را به عنوان بهترین جایگزین موقت پیشنهاد می‌کند؛ رابطه‌ای که همه ابعاد آن واقع‌گرایانه، روشن و متعهدانه است. ولی مخالفان ازدواج موقت تاکنون هیچ راهکار مناسب و مؤثری را پیشنهاد نکرده‌اند.

صفحه 1 از 1