نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : یکی از تحریفهای بزرگی که در تاریخ اسلام توسط حکومت بنی امیه و برخی از مورخان دنیاپرست و متعصب اهل سنت انجام گرفت، مسئله سن عائشه به هنگام ازدواج با پیامبراکرم(ص) است.

عصر شیعه : اسلام ازدواج موقت را به عنوان بهترین جایگزین موقت پیشنهاد می‌کند؛ رابطه‌ای که همه ابعاد آن واقع‌گرایانه، روشن و متعهدانه است. ولی مخالفان ازدواج موقت تاکنون هیچ راهکار مناسب و مؤثری را پیشنهاد نکرده‌اند.

عصر شیعه : عضو هیأت علمی جامعه المصطفی گسترش روابط میان نامحرمان در فضای مجازی را یک از علت‌های مهم تأخیر ازدواج جوان دانست و گفت: مـتأسفانه در برخی از مراکز علمی و دانشگاهی روابط میان پسران و دختران آزاد است و مدیریتی هم صورت نمی گیرد؛ این مسأله سبب عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده می‌شود.

دکتر مریم ورزدار در برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" عوامل اجتماعی و فرهنگی را مهمترین عوامل بالا رفتن ازدواج عنوان کرد و گفت: هر کدام از اینها شاخص های مربوط به خودش را دارد، مثلا توجه نمی کنیم تشکیل خانواده قداست خودش را از دست داده است.

صفحه 2 از 2