نتایج کلمه کلیدی

فقه اسلامی در مقابل موضوع "حریم خصوصی" سکوت را روا ندانسته و از آن به‌ عنوان یکی از حقوق اساسی برای انسان‌ها حمایت کرده و در قالب مصادیقی چون منع تجسس، غیبت و آزار رسانی به دیگران بر آن تأکید کرده است.

به اعتقاد نوراللهیان، کم‌کاری حوزه‌های علمیه در جهت استفاده از منابع اصیل و دست اول برای معرفی صحیح شخصیت امیرالمومنین(ع) منجر به کم‌رغبتی جامعه نسبت به این فرهنگ غنی شده است. به باور او، توسعه فرهنگی علوی در جامعه نیازمند اقبال عمومی نسبت به آثاری است که در آنها ابعاد مختلف شخصیت امیرمؤمنان(ع) به‌خوبی ترسیم شده است.

صفحه 1 از 1