نتایج کلمه کلیدی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مبانی سکولاریستی و الحادی سند۲۰۳۰ پذیرش آن را یادآور قراردادهای عهد قجری و پهلوی دانست وگفت: بر اساس مسلمات فقه و قانون، این سند باطل و مردود است.

عصر شیعه : رئیس شورای حوزه علمیه تهران گفت: عده ای گاهی فکر می کنند که یک فرد با نظام یا دین زاویه داردولذا درباره او غیبت کرده و تصور می کنند این گناه کبیره قربه الی الله بوده و به نفع نظام و دین است.

صفحه 1 از 1