نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : فرماندۀ بسیج مردمی عراق، اقدامات آل خلیفه در بحرین را در امتداد با فعالیت های داعش در عراق دانست.

عصر شیعه : کاشانی درد ملت و دیانت را به خوبی می‌فهمید و چاره کار را نیز می‌دانست. ازهمین‌رو به‌عنوان دشمن قسم‌خورده استعمارگران سال‌ها حبس و تبعید و آزار را به جان خرید و انگلیسی‌ها را در عراق و ایران با شکست‌های سهمگینی مواجه کرد.

عصر شیعه: روز 10 آذر به پاس رشادت های شهید بزرگوار سید حسن مدرس به عنوان «روز مجلس» نامگذاری شده است. به این بهانه به بررسی اجمالی زندگی این روحانی وارسته می‌پردازیم:سيد حسن مدرس از علما و نمايندگان برجسته، مبارز و ضد استبدادي مجلس در قرن چهاردهم هجري بود. وي در 1287 ق در سرابه اردستان به دنيا آمد. پدرش سيداسماعيل از سادات طباطبايي بود. در شش سالگي به همراه پدرش به قمشه رفت و نزد پدربزرگش ميرعبد

صفحه 1 از 1