نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : یک استاد دانشگاه گفت: علوم انسانی غربی برمبنای علم به معنای ساینس است ومی کوشد به لذات مادی بشر پاسخ دهدو چون بُعد حقیقی انسان را فراموش کرده بشر را به«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»نمی رساند.

عصر شیعه : این یک سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته و پرورش دادن بندگان آنان را می‌آزماید، یعنی همان‌گونه که فولاد را برای استحکام بیشتر در کوره می‌گدازند، آدمی را نیز در کوره حوادث سخت پرورش می‌دهد تا مقاوم شود.

صفحه 1 از 1