نتایج کلمه کلیدی

مدرس حوزه علمیه می‌گوید: ‏آدم‌هایی که از کتاب دستشان خالی است و اهل دنیا ‏هستند‏، اگر ادعای دینداری هم می‌‏کنند دینشان دین آخرت گریز است که با لقاءالله نسبتی ندارد و فراری از لقا الله ‏هستند‏.

صفحه 1 از 1