نتایج کلمه کلیدی

استاد جامعه المصطفی(ص) با بیان اینکه قضاوت کلی اخلاقی در مورد خوب و یا بد بودن حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان و خرد تابع شرایط است تاکید کرد: این ارزشگذاری تابع حسن فاعلی و فعلی است.

صفحه 1 از 1