نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : عضو هیئت مدیره مجلس علمایی بحرین مانع اصلی رسیدن به اصلاحات در بحرین و عامل اصلی سرکوب شیعیان این کشور را عربستان دانست.

عصر شیعه : کارشناس مسایل بحرین با بیان اینکه دخالت‎های غربی در بحرین در راستای حمایت از نظام دیکتاتوری آل خلیفه است، گفت: مشکل بحرین همین غرب و سیاست دوگانه آن در قبال حقوق بشر و دموکراسی است که با اتخاذ این سیاست‎ها تلاش می‎کند بر دیکتاتوری‎های آل‎خلیفه سرپوش بگذارد.

صفحه 1 از 1