نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : تصورش هم تاریخی است چه رسد به رخ دادنش. دو مرد دهه هفتادی، یک ایرانی و یک افغانستانی دارند درحلب بی خبر از هم می جنگند. یکی شهید می‌شود و عکس رزمنده را به جای اومی‌زنند و دو ماه رزمنده شهید می‌شود و عکس‌ها جابه جا می‌شوند.

صفحه 1 از 1