نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : به شیعه‌ها می‌گویند شیعه جعفری. این وامداری از امام‌صادق(ع) به‌خاطر زحمت‌ها و سختی‌هایی است که متحمل شدند تا بعد از سال‌ها تحریف دین، بتوانند چهره‌ای درست و واقعی از آن را برای مسلمانان نشان بدهند.

صفحه 1 از 1