نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : 1 - ابواحمد عسكرى مى‏گويد: پيامبر خداصلى الله عليه وآله نام آن حضرت را حسن و كنيه او را ابو محمّد گذاشت.(1)

1 - امام حسن مجتبى‏عليه السلام رنگ صورتش سفيد مايل به سرخى بود، دو چشم مشكى و درشت و گونه‏اى باز و خطى از سينه تا شكم از مو داشت. محاسن انبوه و كوتاه و گردن آن حضرت گويا مانند ابريقى از نقره بود. استخوان‏هائى درشت و ما بين دو چانه حضرت با فاصله بود. صاحب قدى متوسط و از زيباترين مردم در زيبائى صورت بود، و محاسن خود را پيوسته برنگ مشكى خضاب مى‏فرمود،

عصر شیعه : دكتر محمد عبده يمانى مى‏گويد: حسن با تولدش خانه على‏عليه السلام را پر از شادى و سرور نمود، و زندگى فاطمه زهراعليها السلام را پر از نشاط و شادابى كرد، بسيارى از اوقات حضرت زهراعليها السلام او را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله مى‏برد تا او را ببيند، چون عنايت ويژه‏اى به اين مولود كوچك داشت و تحمل دورى و فراق حسن را نداشت.

عصر شیعه : 1 - جابر بن عبداللَّه انصارى مى‏گويد: هنگامى كه فاطمه زهراعليها السلام امام حسن‏عليه السلام را به دنيا آورد، پيامبر خدا امر كرده بود كه آن حضرت را در يك پارچه سفيد بپوشند ولى آن‏ها حسن‏عليه السلام را در پارچه‏اى زرد رنگ پيچيدند و فاطمه به على‏عليه السلام گفت: اسم فرزند را انتخاب نما.

عصر شیعه : از امام باقرعليه السلام نقل شده كه فرمود: زمانى كه اميرالمؤمنين ‏عليه السلام در رحبه بودند مردم اطراف حضرت جمع شده و عده‏ اى از حضرت سؤال مى‏ كردند و عده‏ اى هم به فرمايشات حضرت گوش فرا مى‏ دادند،

حجتی از شاعران جوان کشورمان همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) شعری درباره جنایات آل‌سعود خواند.

یک پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: صلح امام حسن(ع) تعبیر درستی نیست. امام هیچ وقت صلح نکرد، بلکه تنها صلحی را که معاویه پیشنهاد کرده بود با شرایطی پذیرفت. باید نام آن را صلح تحمیلی گذاشت نه صلح امام حسن(ع).

یکی از آفت‌های بزرگ و ویرانگری که متأسفانه متوجه منابع حدیثی اسلام شده است

در نیمه‌های قرن چهارم یعنی در اوج دولت بنی‌ العباس آنان مبتلا به قیام‌ های متعددی از علویان بودند که عمدتاً از سادات بنی‌ الحسن بودند. لذا بنی‌ العباس انگیزه توهین به سادات حسنی را داشتند که متأسفانه از راه توهین به حضرت امام حسن مجتبی علیه‌ السلام این را می‌ خواستند تأمین کنند.

آمنه مستقیمی: وهابیت این روایت را در ماجرای صلح امام حسن (ع) استفاده می کنند تا اگر ما گفتیم چرا معاویه بر ایشان خروج کرد آنها به این روایت استناد کنند.

صفحه 1 از 1