نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رهبران حوزه‌های شیعه در سراسر آفریقا از آغاز فعالیت‌های انجمن اهل بیت در آفریقا که یک سازمان شیعی غیردولتی است، خبر دادند. این سازمان چهارشنبه گذشته در داکار، پایتخت سنگال تاسیس شد و تاسیس کنندگان آن داکار را به عنوان مقر این انجمن تعیین کردند.

عصر شیعه : در عملیات فلوجه بار دیگر نقش نیروهای بسیج مردمی بی بدیل بود. ۱۳ گروه از نیروهای مردمی در این عملیات نقش محاصره فلوجه و تامین امنیت ساکنان شهر را بر عهده دارند. نیروهای مردمی علاوه بر این که نقش خروج امن ساکنان فلوجه را برعهده دارند با محاصره این شهر مانع فرار تروریست ها به سایر مناطق نیز شدند.

صفحه 1 از 1