نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رئیس جمهور سودان در حاشیه نشست اتحادیه آفریقا در پایتخت اتیوپی مدعی شد: با وجود اینکه روابط بین ایران و سودان خوب بود اما دولت سودان متوجه فعالیت های ایران برای گسترش تشیع در این کشور شد و مانع از ادامه کار مراکز فرهنگی ایران گردید.

صفحه 1 از 1