نتایج کلمه کلیدی

آمریکا و متحدان غربیش که به بهانه حمله شیمیایی در خان شیخون موجی از حمله رسانه‌ای را علیه نظام سوریه به راه انداختند اکنون در برابر کشتار بیش از ۱۲۰ تن اهالی کفریا و الفوعه سکوت کرده‌اند.

این احتمال وجود دارد که داعش از کنترل عربستان خارج شده و منافع این کشور را هدف قرار دهد و عربستان چنین تجربه تلخی را در سال های گذشته در مقابل سازمان القاعده آزموده است

صفحه 1 از 1