نتایج کلمه کلیدی

حجت الاسلام انصاریان، در شرح حدیثی از امام صادق (ع) گفت: مقصود ما از ذکر این است که هنگام فرا رسیدن وقت واجب بلند شوید به واجب عمل کنید و همچنین هنگام پیش آمدن گناه، گناه را ترک کنید.

زیارت یک کار نمادین و سمبولیک است به قول قرآن «شعیره» است. در زیارت با روح اتصال برقرار می‌کنیم و احساس فروتنی می‌کنیم، آن‌هم در مقابل کسی که تمام مکارم اخلاقی را زنده نگه‌داشته است.

صفحه 1 از 1