نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : در تابستان سال 2007 م. «شیخ نمر باقر النمر» روحانی فعال اهل شرق عربستان، طرحی سیاسی را ارائه کرد؛ چشم‌انداز و برنامه‌ای سیاسی برای تصحیح و بهبود رابطه‌ی میان نظام سیاسی حاکم و ملت در کشورش.

صفحه 1 از 1