نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه اقامه نماز نیاز به متولی و ستاد ندارد و همه در قبال آن مسئول هستند، گفت: معماری اسلامی این است که اول مسجد ساخته شود و سپس شهر را بر اساس آن بسازند.

صفحه 1 از 1