نتایج کلمه کلیدی

محمد محمدرضایی طی یادداشتی از پاسخ آیت‌الله سبحانی به دکتر رضا داوری اردکانی خبر داده و به نقل از او نوشته است: مقصود مدافعان علوم انسانى اسلامى پالایش است نه ایجاد علم جدید، علم عوض نمى شود امّا دگرگونى در آن امکان پذیر است.

صفحه 1 از 1