نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : نسخه های دست نویس زیادی از قرآن در مناطق مختلف جهان وجود دارد، اما 5 نسخه خطی قدیمی از این کتاب الهی هستند که قدمت آنها به نخستین سال های صدر اسلام برمی گردد.

صفحه 1 از 1