نتایج کلمه کلیدی

برای تهیه لباس‌هایی که روزی غیرمتعارف نامیده می‌شد، دیگر نیازی به صرف هزینه و وقت زیادی نیست، به راحتی و بسیار سهل در اختیار همه قرار دارد؛ اما لباس‌های متناسب با شرع و عرف نه تنها در دسترس نیست بلکه هزینه بالایی را هم به متقاضی تحمیل می‌کند!

صفحه 1 از 1