نتایج کلمه کلیدی

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف گفت: در زمان نادرشاه، رضا شاه پهلوی، محمدرضا شاه پهلوی و اصلاحات ارضی اقداماتی از سوی این افراد صورت گرفت که به وقف به عنوان حکم الهی ضربه زدند.

صفحه 1 از 1