نتایج کلمه کلیدی

شیخ صلاح‌الدین اوزگوندوز با بیان اینکه آمریکا، اسرائیل و دوستان اروپایی ترکیه به‌دنبال تجزیه هستند و هدف اصلی نیز تجزیه ترکیه است، گفت: «تنازع میان تهران و آنکارا به زیان هر دو و به نفع دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل است.»

صفحه 1 از 1