نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : استاد انصاریان در نهمین سخنرانی خود در ماه محرم در حسینیه حضرت قاسم(ع) تهران با اشاره به سه نوع عبادت خداوند اظهار کرد: عبادت خدا بر سه بخش است، انجام واجباتی همانند نماز، روزه، حج و طواف که بدن این واجبات را همراهی می‌کند. دیگر عباداتی که مایه‌اش بدن است نیت پاک است، و یک بخش از واجبات هم عبادت مالی است.

بدن، لباس روح است. این لباس هر چقدر هم که خوشگل باشد و زیبا، بالاخره گرد گرم روزگار و خاک سرد قبرستان می‌پوساندش. یک روح زیبا، اما، می‌تواند کاری کند که لباسش قرن‌ها پس از مرگ، همچنان تر و تازه بماند.

صفحه 1 از 1