نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : ابى‏برزه اسلمى مى‏گويد: براى امام حسن‏عليه السلام فرزندى به دنيا آمد. مردان قريش به ديدن آن حضرت رفته و گفتند: تولد فرزندت را تبريك مى‏گوئيم.

عصر شیعه : از امام حسن‏عليه السلام روايت شده است كه آن حضرت روزى در مجلس معاويه بود هنگامى كه از آن مجلس خارج شد، يكى از نگهبانان معاويه به آن حضرت گفت: من شخصى هستم كه سرمايه دنيا بسيار دارم ولى فرزندى ندارم، به من چيزى ياد دهيد كه شايد خداوند به بركت آن به من فرزند عنايت فرمايد

صفحه 1 از 1