نتایج کلمه کلیدی

«الحیاة» برنامه سلوک فردی و اجتماعی را رقم می‌زند؛ براساس آیات و روایات و رهنمودهای معصومان(ع) آنانکه هم ابعاد وجودی انسان را می‌شناسند، بدانگونه که هست و هم نیازها، دردها، کاستی‌ها و هم درمان‌ها، مقصدها و مقصودها را.

صفحه 1 از 1