نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : از امام حسن‏عليه السلام روايت شده است كه آن حضرت روزى در مجلس معاويه بود هنگامى كه از آن مجلس خارج شد، يكى از نگهبانان معاويه به آن حضرت گفت: من شخصى هستم كه سرمايه دنيا بسيار دارم ولى فرزندى ندارم، به من چيزى ياد دهيد كه شايد خداوند به بركت آن به من فرزند عنايت فرمايد

صفحه 1 از 1