نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : بررسی اقدامات آل‌خلیفه علیه مخالفان مسالمت‌جوی از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیانگر روند رو به افزایش پیگرد معترضان و محروم کردن آنان از برخی حقوق بنیادین همچون حق شهروندی و تابعیت است.

عصر شیعه : فعال سیاسی بحرین تاکید کرد که نفوذ جریان‌های وابسته به غرب در جمعیت‌های سیاسی و اعتماد به اینکه با آل خلیفه می‌توان به توافق رسید، علت اصلی صدور حکم علیه آیت الله عیسی قاسم است.

عصر شیعه : دبیر کل جنبش احرار بحرین تاکید کرد که آل‌خلیفه با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم ضربه روحی به ملت اصیل بحرین وارد کرد.

عصر شیعه : آیت الله شیخ بشیر نجفی از مراجع بزرگ نجف از دولت بحرین خواست حکم سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم را که شگردی صدامی است، پس بگیرد.

عصر شیعه : رژیم منامه در روزهای اخیر اقدامات خود را علیه نهادهای دینی ـ سیاسی و علمای دین به شدت افزایش داده و موج تازه ای از بازداشت‌‌ها و سلب تابعیت ها را به راه انداخته که بیش از همه چیز نشانگر استیصال آنها از مقابله با انقلاب مردمی در بحرین است

عصر شیعه : نمایندۀ سابق پارلمان بحرین می‌گوید رژیم منامه با سلب تابعیت مخالفان و اعطای تابعیتِ بحرین به پاکستانی‎ها و افراد دیگر کشورها، در حال تغییر دادن جمعیت‌شناسیِ بحرین است.

صفحه 1 از 1