نتایج کلمه کلیدی

یک کارشناس مذهبی گفت: مراجع «سهم امام» را که بخشی از مصارف خمس است در جایی مصرف می کنند که در پیشبرد اسلام موثر باشد و این تصور که تمام «سهم امام» به طلاب اختصاص می یابد و صرف پرداخت شهریه آنان می‌شود اشتباه است، در ضمن «شهریه» نیز تنها به طلبه هایی داده می شود که نیازمند آن مال باشند.

عصر شیعه : حوزه هنری در دهه ۶۰ به نوعی پناه‌گاه هنرمند اخلاق‌مدار بود، شهید مرتضی آوینی پرچمدار این دست افراد بود که با کارهایش جایگاهی بسیار رفیع در هنر این مملکت برای خود فراهم کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: تبلیغ دینی که ادبیات فصیح قرآن، اعجاز آن است در فضای لابراتواری، زبان الکن و ترجمه های ارزان و غیرسلیس کنونی امکان پذیر نیست.

صفحه 1 از 1