نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : کتاب زن در پرتو اسلام از سوی واحد بین‌الملل دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی منتشر شده است.

عصر شیعه : یکی از تحریفهای بزرگی که در تاریخ اسلام توسط حکومت بنی امیه و برخی از مورخان دنیاپرست و متعصب اهل سنت انجام گرفت، مسئله سن عائشه به هنگام ازدواج با پیامبراکرم(ص) است.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی روحانی : باسمه جلت اسمائه؛ تحريف معانى مختلفى دارد :

پاره‌ای از کلمات قرآن بر خلاف دستور نگارش زبان عربی کتابت شده‌اند. علت تاریخی این مساله چیست؟ آیا این نادرست‌نویسی، دلیل بر تحریف قرآن است؟

صفحه 1 از 1