نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رئیس شورای حوزه علمیه تهران ضمن انتقاد از تربیت طلبه غیرحضوری گفت: طلبه با این شکل عالِم بار نمی‌آید، طلبه باید نفس به نفس استاد درس بخواند و رشد کند، بین طلبه و استاد باید رابطه مراد و مریدی وجود داشته باشد، چرا که استاد، هویت شاگرد است.

در گذشته مادران تمام تلاش خود را به کار می گرفتند تا کودکان خود را به بهترین نحو ممکن تربیت نمایند.

زیارت یک کار نمادین و سمبولیک است به قول قرآن «شعیره» است. در زیارت با روح اتصال برقرار می‌کنیم و احساس فروتنی می‌کنیم، آن‌هم در مقابل کسی که تمام مکارم اخلاقی را زنده نگه‌داشته است.

صفحه 1 از 1