نتایج کلمه کلیدی

آموزه‌های دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

یک استاد حوزوی گفت: سلوک را خراب نکنید و آن را از بین نبرید، بدانید که سلوک واقعی قرآن و اهل بیت(ع) است و تنها سالک الی الله امیرالمومنین(ع) است.

صفحه 1 از 1