نتایج کلمه کلیدی

خبرگزاری آناتولی در گزارشی فهرست و اطلاعاتی از دانشمندان مسلمانی که موساد متهم به ترور آنهاست، ارائه کرد که برخی از آنها از دانشمندان ایران هستند.

عصر شیعه : شهید مدرس از جمله سیاست‌مداران نستوهی است که حدود هفده سال، یعنی از سال 1289 تا 1307 با تشخیص مردم، نماینده مجلس بود. او در طول این مدت، با شهامت و شجاعت بسیار، به مبارزه با استبداد رضاخانی و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کرد.

عصر شیعه : شکافت علم، پدیده تحلیل و تولید است؛ همینطور که زمین را شخم می زنند و تخم می پاشند و آن تخم جوانه می زند، علم هم زمینی است که باید شخم زده شده و بذری کاشته شود تا تولید رخ دهد؛ یعنی همان کاری که امام باقر (علیه السلام) انجام دادند.

صفحه 1 از 1