نتایج کلمه کلیدی

مدیر حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی تهران در کتاب «تذکره» به چهار دلیل تقلید در اصول عقاید را غیر مجاز می‌داند که از جمله آن‌ها می‌توان مجاز شدن تقلید از عقاید باطل در صورت صدور چنین مجوزی را عنوان کرد.

عصر شیعه : کارشناس برنامه ریزی شهری با بیان اینکه اجزای ساختمان در معماری ایرانی اسلامی با محوریت انسان هویت می یابد، گفت: بی توجهی ها باعث شده تا معماری ایرانی اسلامی در بسیاری از شهرهای کشور از بین برود و معماری فاقد اصالت جایگزین آن شود.

عصر شیعه : حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به مغالطه سایت های غربی در حمله به بحث تقلید گفت: آن ها در حقیقت در کلمه تقلید دچار مغالطه شده اند چرا که در اسلام تبعیت انسان عالم به غیر عالم مورد تأکید است، بنابراین تقلید در احکام شرعی از نوع تقلید کورکورانه و مذموم نیست.

عصر شیعه : شما به دلیل کینه ای که نسبت به شیعه دارید و عینک بدبینی نسبت به مبانی ارزشی مکتب اهل بیت(ع) زدید، حاضر نیستید مباحث روشنی مانند تقلید را بپذیرید.

صفحه 1 از 1