نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : حزب خلق مسلمان از جمله احزاب و سازمان‌هاي سياسي ـ اسلامي بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با هدف تحكيم پايه‌هاي نظام اسلامي و جلب و جذب جوانان و افرادي كه مي‌خواستند در اين راستا گام بردارند، تأسيس شد.

عصر شیعه : وزیر امور خارجه عراق با تاکید بر اینکه این کشور به واسطه وجود ائمه از هر توطئه ای در امان است گفت: هنر عراق در جذب مهاجرین بوده است و ما توانستیم کمبودهای خود از این طریق رفع کنیم.

صفحه 1 از 1