نتایج کلمه کلیدی

یثربی معتقد است که ما باید به جای التماس ظهور به دنبال فراهم کردن شرایط آن و ارتقا تمدن خود باشیم. وی همچنین معتقد است که مهدویت مانند همه اصول اساسی در اسلام عقلانی است و باید به معنای حضور حضرت(ع) در جهان مادی فهمیده شود.

صفحه 1 از 1