نتایج کلمه کلیدی

فصلنامه فرهنگی ـ اجتماعی بهائی شناسی در شماره پنجم خود به تبیین مباحث مختلفی پرداخته که یکی از آنها تحت عنوان «بهائیان ایران، گروگان بیت‌العدل» است و در این بخش به اهداف و برنامه‌های بیت‌العدل اشاره شده است.

افروغ، جامعه شناس گفت: امام حسین(ع) کار هنری بزرگی انجام داد. وقتی حضرت زینب(س) می گوید «و ما رایت الا جمیلا» بهترین پاسخ برای وجود هنر عاشورایی است.

عماد افروغ، جامعه‌شناس درباره علل گرایش جوانان به کتاب‌هایی با موضوع موفقیت گفت: نسل جدید در جمهوری اسلامی ایران چه می‌بیند؟ از چه بهره‌مند می‌شود؟ آن ابعاد عرفانی و ملکوتی و اخلاق کجاست و باید کجا ببیند؟

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه عنوان کردروابط جمعی مانند صله رحم، ضمانت بخش حیات جامعه است و اگر بخواهیم یک جامعه را پویا نگه داریم و آسیب های اجتماعی را در آن کاهش دهیم باید از این اصل پیروی کنیم.

صفحه 1 از 1