نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : عضو شورای عالی حوزه با بیان اینکه صالح بودن طبقه نخست جامعه در هدایت، تقوا و رفتار جامعه تاثیرگذار است، گفت: اگر امور از مسئولان حکومت اصلاح شود، شاهد جامعه صالحی خواهیم بود.

صفحه 1 از 1