نتایج کلمه کلیدی

رییس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به گردآوری مجموعه احادیث شیعه شامل ۴۲۷ عنوان در هزار و ۱۴۲ جلد در نرم افزار جامع الاحادیث، گفت: این نرم فزار بزرگترین منبع حدیثی شیعه با ۴۰۰ هزار حدیث است.

صفحه 1 از 1