نتایج کلمه کلیدی

کارگردان سینما گفت: دائم درباره نگاه و جایگاه نامناسب زن در سینما می گویم، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم سینمایی که مبلغ و مروج فرهنگ سکولاریسم است، چگونه می خواهد مروج فرهنگ و الگوی فاطمی باشد.

صفحه 1 از 1