نتایج کلمه کلیدی

نام «سیدشعاع» را مردم عرب زبان خوزستان؛ خاصه اهوازی ها خوب می‌شناسند؛ محرم که می‌شود مجالس سیدشعاع که به زبان عربی برگزار می‌شود، از جلسات مطرح در اهواز است و جمعیت زیادی از عاشقان حسین(ع) در آن شرکت می‌کنند، از جلسات مفید و پرمحتوا در ایام محرم محسوب می‌شود.

صفحه 1 از 1