نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : بهاره داداشی: از آغاز تأسیس حکومت قاجاریه در ایران، انگلیس و شوروی در تلاش بودند دامنه نفوذ خود را گسترش دهند و با یورش نظامی، ایران را قربانگاه دوستداران میهن و داغدار از دست دادن مناطق مختلفی از ایران کردند.

صفحه 1 از 1