نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : سؤال این است که چرا توهم ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی به جای واقعیت دیگر یعنی دشمنی رژیم صهیونیستی نشسته است و چرا این توهم در رسانه‌های غربی دنبال می‌شود و برخی از کشورهای اسلامی، آن را باور می‌کنند؟!

صفحه 1 از 1