نتایج کلمه کلیدی

کتاب «اسلام دین آسان» به قلم استاد حسین انصاریان، ضمن پرداختن به موضوع سهولت در اسلام، رویکرد اسلام را نسبت به بی‌تفاوتی تبیین می‌کند.

عصر شیعه : خداوند متعال تمامی احکام واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح را از روی محبت به بندگان وضع کرده است؛ انسانی که فهم داشته باشد، بی چون و چرا تمامی احکام دینی را می‌پذیرد حتی اگر فلسفه آنها را نداند.

عصر شیعه : استاد اخلاق و مفسر قرآن کریم گفت: ای مردم در روابط خانوادگی خود از طلاق بپرهیزید تا جامعه اسلامی را غرق محبت کنید. متأسفانه افزایش آمار طلاق در جامعه اسلامی بسیار نگران کننده است. امروز اکثر قریب به اتفاق طلاق‌ها نامشروع، ناعاقلانه و ناعادلانه است.

صفحه 1 از 1