نتایج کلمه کلیدی

استاد حوزه گفت: خداوند برای بروز و ظهور رحمت خود بهانه‌های زیادی را قرار داده است، یکی از آنها همین ایام مبارک رمضان است.

برای تقرب به خدا باید تلاش کرد. حضرت فرمودند که وقتی دور هم به خاطر ما جمع می شوید احیاء امر ماست. احیاء امر اهل بیت پنهان نمی ماند. کاری کنیم که امام زمان خوشحال و راضی باشد.

صفحه 1 از 1