نتایج کلمه کلیدی

حجت‌الاسلام محدثی با بیان اینکه برخی گناه کوچک بقیه را نابخشوندی می‌دانند گفت: این در حالی است که خود گناهی به مراتب بزرگتر مرتکب می‌شوند و از آن غافلند.

صفحه 1 از 1